Loading... Please wait...

Thuốc lá cho IQOS

Sắp xếp theo:
 • Thuốc Parliament cho IQOS các mùi

  850.000 đ

  Thuốc Parliament cho IQOS các mùi

  850.000 đ

  Thuốc Parliament cho IQOS có 5 vị để lựa chọn:

  Parliament Blue đậm đà.

  Parliament Fresh bạc hà thơm nhất, ngon nhất trong các loại bạc hà

  Parliament Ucraina: Giá 850K

  Parliament blue vị truyền thống và Parliament

  Fresh vị bạc hà nhẹ hơn của Nga một chút.

 • Thuốc Heets Turquoise Label

  850.000 đ

  Thuốc Heets Turquoise Label

  850.000 đ

  THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ IQOS 2.4 Plus by Philip Morris (Navy)

  Tặng một bao Parliament Blue khi mua IQOS 2.4 Plus

  Loại bỏ đến 95% chất độc so với thuốc lá truyền thống

  Giữ vị ngon của thuốc lá

  Không gây hôi miệng

  Không gây cao răng

  Khói thụ động không ảnh hưởng tới người xung quanh

  Sạc Holder nhanh hơn 20%

  Có báo rung khi thuốc sẵn sàng và khi sắp hết

  Heating Blade chắc chắn hơn , cứng hơn

 • Thuốc Heets Yellow Label

  850.000 đ

  Thuốc Heets Yellow Label

  850.000 đ

  THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ IQOS 2.4 Plus by Philip Morris (Navy)

  Tặng một bao Parliament Blue khi mua IQOS 2.4 Plus

  Loại bỏ đến 95% chất độc so với thuốc lá truyền thống

  Giữ vị ngon của thuốc lá

  Không gây hôi miệng

  Không gây cao răng

  Khói thụ động không ảnh hưởng tới người xung quanh

  Sạc Holder nhanh hơn 20%

  Có báo rung khi thuốc sẵn sàng và khi sắp hết

  Heating Blade chắc chắn hơn , cứng hơn

 • Thuốc Marlboro các mùi

  1.100.000 đ

  Thuốc Marlboro các mùi

  1.100.000 đ

  Loại bỏ đến 95% chất độc so với thuốc lá truyền thống

  - Giữ vị ngon của thuốc lá

  - Không gây hôi miệng

  - Không gây cao răng

  - Khói thụ động không ảnh hưởng tới người xung quanh

 • Thuốc Heets Amber Label

  1.100.000 đ

  Thuốc Heets Amber Label

  1.100.000 đ

  THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ IQOS 2.4 Plus by Philip Morris (Navy)

  Tặng một bao Parliament Blue khi mua IQOS 2.4 Plus

  Loại bỏ đến 95% chất độc so với thuốc lá truyền thống

  Giữ vị ngon của thuốc lá

  Không gây hôi miệng

  Không gây cao răng

  Khói thụ động không ảnh hưởng tới người xung quanh

  Sạc Holder nhanh hơn 20%

  Có báo rung khi thuốc sẵn sàng và khi sắp hết

  Heating Blade chắc chắn hơn , cứng hơn

 • Thuốc Heets Silver Label

  1.100.000 đ

  Thuốc Heets Silver Label

  1.100.000 đ

  THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ IQOS 2.4 Plus by Philip Morris (Navy)

  Tặng một bao Parliament Blue khi mua IQOS 2.4 Plus

  Loại bỏ đến 95% chất độc so với thuốc lá truyền thống

  Giữ vị ngon của thuốc lá

  Không gây hôi miệng

  Không gây cao răng

  Khói thụ động không ảnh hưởng tới người xung quanh

  Sạc Holder nhanh hơn 20%

  Có báo rung khi thuốc sẵn sàng và khi sắp hết

  Heating Blade chắc chắn hơn , cứng hơn