Loading... Please wait...

HOANGCUONG PC

Sắp xếp theo:
 • HC - G3260.H81.4R.1T

  4.900.000 đ

  HC - G3260.H81.4R.1T

  4.900.000 đ

  HOANGCUONG PC

  HC - G3260.H81.4R.1T

  CPU: Intel Pentium G3260 2x3.3Ghz

  Mainboard: H81 Chipset Intel H81-SK 1150 VGA Onboard HDMI

  RAM: 4.0GB DDR3 Bus 1600

  HDD: 1TB Sata

  Power + Case J

  Keyboard, Mouse, Mouse Pad

  Bảo hành: 03 năm, Nguồn 01 năm

  Monitor: Lựa chọn thêm ở ngoài

  Lắp đặt tận nơi nội thành + 200.000 VNĐ, ngoại thành + 300.000VNĐ

 • HC - G4400.H110.4R.1T

  5.600.000 đ

  HC - G4400.H110.4R.1T

  5.600.000 đ

  INTEL Pentium G44002.7 GHZ

  -H110 Chipset Intel -SK1150

  VGA onboard HDMI

  -Ram 4.0GB DDR4 Bus 2400

  -HDD 1TB SATA, Power + Case J

  -Keyboard+ Mouse + Mousepad

  -BH: 3 năm,Nguồn 1 năm

  Monitor: Lựa chọn thêm ở ngoài

 • HC - I3-4160.H81.4R.1T

  6.100.000 đ

  HC - I3-4160.H81.4R.1T

  6.100.000 đ

  -INTEL Core i3 41602x 3.6 GHZ

  -H81 Chipset Intel -SK1150

  VGA onboard HDMI

  -Ram 4.0GB DDR3 Bus 1600

  -HDD 1TB SATA, Power + Case J

  -Keyboard+ Mouse + Mousepad

  -BH: 3 năm,Nguồn 1 năm

  Monitor: Lựa chọn thêm ở ngoài

 • HC - I3-6100.H110.4R.1T

  7.000.000 đ

  HC - I3-6100.H110.4R.1T

  7.000.000 đ

  INTEL Core i3-6100 (2 x 3.7GHz)

  -H110 Chipset Intel

  -SK1151 VGA onboard HDMI

  -Ram 4.0GB DDR4 Bus 2133

  -HDD 1TB SATA, Power + Case G

  -Keyboard+ Mouse + Mousepad

  -BH: 2 năm

  Monitor: Lựa chọn thêm ở ngoài

 • HC - i5-6400.H81.4R.1T

  7.800.000 đ

  HC - i5-6400.H81.4R.1T

  7.800.000 đ

  INTEL Core i5 6400 4x 3.2 GHZ

  ......................................

  -H81 Chipset Intel -SK1150

  VGA onboard HDMI

  -Ram 4.0GB DDR3 Bus 1600

  -HDD 1TB SATA, Power + Case J

  -Keyboard+ Mouse + Mousepad

  -BH: 3 năm,Nguồn 1 năm

  Monitor: Lựa chọn thêm ở ngoài

 • HC - I5-6400.H110.4R.1T

  8.600.000 đ

  HC - I5-6400.H110.4R.1T

  8.600.000 đ

  INTEL Core i5 64002x 3.3 GHZ

  -H110 Chipset Intel -SK1151

  VGA onboard HDMI

  -Ram 4.0GB DDR4 Bus 2400

  -HDD 1TB SATA, Power + Case G

  -Keyboard+ Mouse + Mousepad

  -BH: 3 năm,Nguồn 1 năm

  Monitor: Lựa chọn thêm ở ngoài

 • HC - I5-6600.H110.4R.1T

  9.700.000 đ

  HC - I5-6600.H110.4R.1T

  9.700.000 đ

  INTEL Core i5 6600 2x 3.3 GHZ

  -H110 Chipset Intel

  -SK1151 VGA onboard HDMI

  -Ram 4.0GB DDR4 Bus 2400

  -HDD 1TB SATA,

  -Power + Case G

  -Keyboard+ Mouse + Mousepad

  -BH: 3 năm,Nguồn 1 năm

  Monitor: Lựa chọn thêm ở ngoài

  Lắp đặt tận nơi nội thành + 200.000 VNĐ, ngoại thành + 300.000VNĐ