Loading... Please wait...

iPhone

iPhone 5/5s / iPhone 6/6s/Plus
Sắp xếp theo:
 • iPhone 5 (99%) Trắng 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 5 (99%) Trắng 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy:

  iPhone 5 (99%)

  Tình trạng:

  Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng:

  Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện:

  Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số:

  4.0 inches, A6 16GB (RAM 1G)

  Có các màu: Trắng

 • iPhone 5 (99%) Trắng 32GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 5 (99%) Trắng 32GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy:

  iPhone 5 (99%)

  Tình trạng:

  Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng:

  Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện:

  Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số:

  4.0 inches, A6 32GB (RAM 1G)

  Có các màu: Trắng

 • iPhone 5 (99%) Đen 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 5 (99%) Đen 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy:

  iPhone 5 (99%)

  Tình trạng:

  Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng:

  Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện:

  Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số:

  4.0 inches, A6 16/32/64 (RAM 1G)

  Có các màu:Đen

 • iPhone 5 (99%) Đen 32GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 5 (99%) Đen 32GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy:

  iPhone 5 (99%)

  Tình trạng:

  Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng:

  Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện:

  Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số:

  4.0 inches, A6 16GB (RAM 1G)

  Có các màu: Đen

 • iPhone 5s (99%) Trắng 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 5s (99%) Trắng 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy: iPhone 5s 16GB (99%)

  Tình trạng: Đẹp 99% (vỏ zin không phải hàng thay vỏ fake)

  Chất lượng: Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện: Gồm sạc + dây sạc (phụ kiện zin)

  Thống số: 4.0 inches, A7 16GB (RAM 1G)

 • iPhone 5s (99%) Trắng 32GBGB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 5s (99%) Trắng 32GBGB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy: iPhone 5s 32GB (99%)

  Tình trạng: Đẹp 99% (vỏ zin không phải hàng thay vỏ fake)

  Chất lượng: Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện: Gồm sạc + dây sạc (phụ kiện zin)

  Thống số: 4.0 inches, A7 32GB (RAM 1G)

 • iPhone 5s (99%) Vàng 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 5s (99%) Vàng 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy: iPhone 5s 16GB (99%)

  Tình trạng: Đẹp 99% (vỏ zin không phải hàng thay vỏ fake)

  Chất lượng: Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện: Gồm sạc + dây sạc (phụ kiện zin)

  Thống số: 4.0 inches, A7 16GB (RAM 1G)

 • iPhone 5s (99%) Vàng 32GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 5s (99%) Vàng 32GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy: iPhone 5s 32GB (99%)

  Tình trạng: Đẹp 99% (vỏ zin không phải hàng thay vỏ fake)

  Chất lượng: Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện: Gồm sạc + dây sạc (phụ kiện zin)

  Thống số: 4.0 inches, A7 32GB (RAM 1G)

 • iPhone 5s (99%) Xám 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 5s (99%) Xám 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy: iPhone 5s 16GB (99%)

  Tình trạng: Đẹp 99% (vỏ zin không phải hàng thay vỏ fake)

  Chất lượng: Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện: Gồm sạc + dây sạc (phụ kiện zin)

  Thống số: 4.0 inches, A7 16GB (RAM 1G)

 • iPhone 5s (99%) Xám 32GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 5s (99%) Xám 32GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy: iPhone 5s 16GB (99%)

  Tình trạng: Đẹp 99% (vỏ zin không phải hàng thay vỏ fake)

  Chất lượng: Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện: Gồm sạc + dây sạc (phụ kiện zin)

  Thống số: 4.0 inches, A7 32GB (RAM 1G)

 • iPhone 6 (99%) Bạc 128GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 6 (99%) Bạc 128GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy: iPhone 6 (99%)

  Tình trạng:Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng:Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện:Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số:4.7 inches, A8 16GB (RAM 1G)

 • iPhone 6 (99%) Bạc 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 6 (99%) Bạc 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy:

  iPhone 6 (99%)

  Tình trạng:

  Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng:

  Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện:

  Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số:

  4.7 inches, A8 16GB (RAM 1G)

 • iPhone 6 (99%) Bạc 64GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 6 (99%) Bạc 64GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy: iPhone 6 (99%)

  Tình trạng:Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng:Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện:Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số:4.7 inches, A8 64GB (RAM 1G)

 • iPhone 6 (99%) Vàng 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 6 (99%) Vàng 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy: iPhone 6 (99%)

  Tình trạng:Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng:Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện:Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số:4.7 inches, A8 16GB (RAM 1G)

 • iPhone 6 (99%) Vàng 64GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 6 (99%) Vàng 64GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy: iPhone 6 (99%)

  Tình trạng:Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng:Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện:Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số:4.7 inches, A8 64GB (RAM 1G)

 • iPhone 6 (99%) Xám 128GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 6 (99%) Xám 128GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy:

  iPhone 6 (99%)

  Tình trạng:

  Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng:

  Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện:

  Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số:

  4.7 inches, A8 128GB (RAM 1G)

 • iPhone 6 (99%) Xám 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 6 (99%) Xám 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy:

  iPhone 6 (99%)

  Tình trạng:

  Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng:

  Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện:

  Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số:

  4.7 inches, A8 16GB (RAM 1G)

 • iPhone 6 (99%) Xám 64GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 6 (99%) Xám 64GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy:

  iPhone 6 (99%)

  Tình trạng:

  Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng:

  Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện:

  Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số:

  4.7 inches, A8 64GB (RAM 1G)

 • iPhone 6 Plus (99%) Bạc 128GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 6 Plus (99%) Bạc 128GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy:

  iPhone 6 Plus (99%)

  Tình trạng:

  Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng:

  Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện:

  Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số:

  5.5 inches, A8 128GB (RAM 1G)

 • iPhone 6 Plus (99%) Bạc 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 6 Plus (99%) Bạc 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy:

  iPhone 6 Plus (99%)

  Tình trạng:

  Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng:

  Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện:

  Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số:

  5.5 inches, A8 16GB (RAM 1G)

 • iPhone 6 Plus (99%) Bạc 64GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 6 Plus (99%) Bạc 64GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy:

  iPhone 6 Plus (99%)

  Tình trạng:

  Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng:

  Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện:

  Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số:

  5.5 inches, A8 64GB (RAM 1G)

 • iPhone 6 Plus (99%) Vàng 128GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 6 Plus (99%) Vàng 128GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy:

  iPhone 6 Plus (99%)

  Tình trạng:

  Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng:

  Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện:

  Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số:

  5.5 inches, A8 128GB (RAM 1G)

 • iPhone 6 Plus (99%) Vàng 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 6 Plus (99%) Vàng 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy:

  iPhone 6 Plus (99%)

  Tình trạng:

  Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng:

  Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện:

  Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số:

  5.5 inches, A8 16GB (RAM 1G)

 • iPhone 6 Plus (99%) Vàng 64GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 6 Plus (99%) Vàng 64GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy:

  iPhone 6 Plus (99%)

  Tình trạng:

  Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng:

  Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện:

  Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số:

  5.5 inches, A8 16GB (RAM 1G)

 • iPhone 6 Plus (99%) Xám 128GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 6 Plus (99%) Xám 128GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy:

  iPhone 6 Plus (99%)

  Tình trạng:

  Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng:

  Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện:

  Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số:

  5.5 inches, A8 128GB (RAM 1G)

 • iPhone 6 Plus (99%) Xám 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 6 Plus (99%) Xám 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy:

  iPhone 6 Plus (99%)

  Tình trạng:

  Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng:

  Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện:

  Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số:

  5.5 inches, A8 16GB (RAM 1G)

 • iPhone 6 Plus (99%) Xám 64GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 6 Plus (99%) Xám 64GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy:

  iPhone 6 Plus (99%)

  Tình trạng:

  Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng:

  Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện:

  Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số:

  5.5 inches, A8 64GB (RAM 1G)

 • iPhone 6s (99%) Vàng 128GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 6s (99%) Vàng 128GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy: iPhone 6s 16GB (99%)

  Tình trạng: Đẹp 99% (vỏ zin không phải hàng thay vỏ fake)

  Chất lượng: Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện: Gồm sạc + dây sạc (phụ kiện zin)

  Thống số: 4.7 inches, A9 128GB (RAM 2G)

 • iPhone 6s Plus (99%) Bạc/Xám 128GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 6s Plus (99%) Bạc/Xám 128GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy:

  iPhone 6s Plus (99%)

  Tình trạng:

  Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng:

  Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện:

  Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số:

  5.5 inches, A9 128GB (RAM 2G)

  Có các màu: Xám/Bạc

 • iPhone 6s Plus (99%) Bạc/Xám 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 6s Plus (99%) Bạc/Xám 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy:

  iPhone 6s Plus (99%)

  Tình trạng:

  Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng:

  Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện:

  Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số:

  5.5 inches, A9 16/64/128 (RAM 2G)

  Có các màu: Vàng/Hồng/Xám/Bạc

 • iPhone 6s Plus (99%) Bạc/Xám 64GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 6s Plus (99%) Bạc/Xám 64GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy:

  iPhone 6s Plus (99%)

  Tình trạng:

  Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng:

  Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện:

  Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số:

  5.5 inches, A9 64GB (RAM 2G)

  Có các màu: Xám/Bạc

 • iPhone 6s Plus (99%) Vàng/Hồng 128GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 6s Plus (99%) Vàng/Hồng 128GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy:

  iPhone 6s Plus (99%)

  Tình trạng:

  Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng:

  Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện:

  Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số:

  5.5 inches, A9 128GB (RAM 2G)

  Có các màu: Vàng/Hồng

 • iPhone 6s Plus (99%) Vàng/Hồng 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 6s Plus (99%) Vàng/Hồng 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy:

  iPhone 6s Plus (99%)

  Tình trạng:

  Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng:

  Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện:

  Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số:

  5.5 inches, A9 16GB (RAM 2G)

  Có các màu: Vàng/Hồng

 • iPhone 6s Plus (99%) Vàng/Hồng 64GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 6s Plus (99%) Vàng/Hồng 64GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy:

  iPhone 6s Plus (99%)

  Tình trạng:

  Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng:

  Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện:

  Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số:

  5.5 inches, A9 64GB (RAM 2G)

  Có các màu: Vàng/Hồng

 • iPhone 6s Quốc tế (99%) Bạc/Xám 128GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 6s Quốc tế (99%) Bạc/Xám 128GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

 • iPhone 6s Quốc tế (99%) Bạc/Xám 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 6s Quốc tế (99%) Bạc/Xám 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy: iPhone 6s (99%)

  Tình trạng: Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng: Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện: Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số: 4.7 inches, A9 16GB (RAM 2G)

 • iPhone 6s Quốc tế (99%) Bạc/Xám 64GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 6s Quốc tế (99%) Bạc/Xám 64GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

 • iPhone 6s Quốc tế (99%) Vàng/Hồng 128GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 6s Quốc tế (99%) Vàng/Hồng 128GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

 • iPhone 6s Quốc tế (99%) Vàng/Hồng 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 6s Quốc tế (99%) Vàng/Hồng 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy: iPhone 6s (99%)

  Tình trạng: Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng: Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện: Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số: 4.7 inches, A9 16GB (RAM 2G)

 • iPhone 6s Quốc tế (99%) Vàng/Hồng 64GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 6s Quốc tế (99%) Vàng/Hồng 64GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333