Loading... Please wait...

iPhone 5/5s

Sắp xếp theo:
 • iPhone 5 (99%) Trắng 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 5 (99%) Trắng 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy:

  iPhone 5 (99%)

  Tình trạng:

  Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng:

  Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện:

  Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số:

  4.0 inches, A6 16GB (RAM 1G)

  Có các màu: Trắng

 • iPhone 5 (99%) Trắng 32GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 5 (99%) Trắng 32GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy:

  iPhone 5 (99%)

  Tình trạng:

  Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng:

  Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện:

  Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số:

  4.0 inches, A6 32GB (RAM 1G)

  Có các màu: Trắng

 • iPhone 5 (99%) Đen 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 5 (99%) Đen 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy:

  iPhone 5 (99%)

  Tình trạng:

  Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng:

  Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện:

  Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số:

  4.0 inches, A6 16/32/64 (RAM 1G)

  Có các màu:Đen

 • iPhone 5 (99%) Đen 32GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 5 (99%) Đen 32GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy:

  iPhone 5 (99%)

  Tình trạng:

  Vỏ đẹp 99%

  Chất lượng:

  Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện:

  Gồm sạc + dây sạc zin

  Thống số:

  4.0 inches, A6 16GB (RAM 1G)

  Có các màu: Đen

 • iPhone 5s (99%) Trắng 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 5s (99%) Trắng 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy: iPhone 5s 16GB (99%)

  Tình trạng: Đẹp 99% (vỏ zin không phải hàng thay vỏ fake)

  Chất lượng: Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện: Gồm sạc + dây sạc (phụ kiện zin)

  Thống số: 4.0 inches, A7 16GB (RAM 1G)

 • iPhone 5s (99%) Trắng 32GBGB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 5s (99%) Trắng 32GBGB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy: iPhone 5s 32GB (99%)

  Tình trạng: Đẹp 99% (vỏ zin không phải hàng thay vỏ fake)

  Chất lượng: Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện: Gồm sạc + dây sạc (phụ kiện zin)

  Thống số: 4.0 inches, A7 32GB (RAM 1G)

 • iPhone 5s (99%) Vàng 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 5s (99%) Vàng 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy: iPhone 5s 16GB (99%)

  Tình trạng: Đẹp 99% (vỏ zin không phải hàng thay vỏ fake)

  Chất lượng: Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện: Gồm sạc + dây sạc (phụ kiện zin)

  Thống số: 4.0 inches, A7 16GB (RAM 1G)

 • iPhone 5s (99%) Vàng 32GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 5s (99%) Vàng 32GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy: iPhone 5s 32GB (99%)

  Tình trạng: Đẹp 99% (vỏ zin không phải hàng thay vỏ fake)

  Chất lượng: Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện: Gồm sạc + dây sạc (phụ kiện zin)

  Thống số: 4.0 inches, A7 32GB (RAM 1G)

 • iPhone 5s (99%) Xám 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 5s (99%) Xám 16GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy: iPhone 5s 16GB (99%)

  Tình trạng: Đẹp 99% (vỏ zin không phải hàng thay vỏ fake)

  Chất lượng: Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện: Gồm sạc + dây sạc (phụ kiện zin)

  Thống số: 4.0 inches, A7 16GB (RAM 1G)

 • iPhone 5s (99%) Xám 32GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  iPhone 5s (99%) Xám 32GB

  Giá : Liên hệ - 0942463333

  Tên máy: iPhone 5s 16GB (99%)

  Tình trạng: Đẹp 99% (vỏ zin không phải hàng thay vỏ fake)

  Chất lượng: Nguyên bản chưa sửa chữa

  Phụ kiện: Gồm sạc + dây sạc (phụ kiện zin)

  Thống số: 4.0 inches, A7 32GB (RAM 1G)